2011-2020

THE LIST OF THE AMU BOTANICAL GARDEN EMPLOYEE'S PUBLICATIONS

IN THE YEARS 2011 - 2020

 

 

 

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

 

Bandurski K., Bandurska H., Kazimierczak-Grygiel E., Koczyk H., 2020. The Green Structure for Outdoor Places in Dry, Hot Regions and Seasons - Providing Human Thermal Comfort in Sustainable Cities. Energies, 13 (11), 2755: 1-24.

 

Hałas N., 2019. Konsekwencje przemian gospodarki rolnej i transformacji krajobrazu rolniczego dla ptaków szponiastych. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 68 (1): 75-87. PDF (in polish only)

 

Kalinowska M., 2019. Florilegium of Fortunata Obrąpalska - iconography of biological diversity in natural phenomena. Biodiversity: Research and Conservation, 53: 1-6.

 

Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G., 2018. Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego Neolentinus cyathiformis w Polsce (Two new localities of Neolentinus cyathiformis in Poland). Przegląd Przyrodniczy, 29, (1): 13-20.

 

Sowelo M., Antkowiak W., 2018. Ocena wartości ozdobnej wybranych gatunków klonów Acer L. na podstawie obserwacji fenologicznych (Evaluation of decorative value of selected species of maples Acer L. based on phenological observations). Steciana, 22 (3): 69-83.

 

Sowelo M., Antkowiak W., 2017. Phenological observations of selected species from the genus Syringa L. (Oleaceae) in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Steciana, 21(2): 69-83.

 

Drapikowski P., Kazimierczak-Grygiel E., Korecki D., Wiland-Szymańska J., 2016. Verification of Geometric Model-Based Plant Phenotyping Methods for Studies of Xerophytic Plants. Sensors, 16 (7),  924: 1-14. link

 

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wójtowicz W., Wiland-Szymańska J., 2015. Pollen morphology of rare species of Linum L. (Linaceae) from Poland. Biodiversity: Research and Conservation, 40: 1-12. link

 

Cyfert M., Kalinowska M., 2014. Prezydenci, senatorowie, marszałkowie i damy - rezydenci historycznej alei lilaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Presidents, senators, marshals and ladies - residents of the historical avenue of lilacs at the Adam Mickiewicz University Botanic Garden in Poznań). [W:] Dolatowski J. (red.) Drzewa w cieniu człowieka. Materiały na VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa: 22-24. (in polish only)

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Danielewicz W., Wiland- Szymańska J., 2014. Poison ivy (Toxicodendron radicans (L.) Kuntze- Anacardiaceae) - an invasive species, dangerous for the health of workers of botanical gardens and arboreta in Poland. Biodiversity Research and Conservation, Supplement 1: 51.

 

Łukasiewicz Sz., 2014. Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów Poznania w Suchym Lesie. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 5 (A65): 215-231. PDF (in polish only)

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 2014. Dianthus gratianopolitanus Vill. Goździk siny. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk, Kraków: 143-146. (in polish only)

 

Mager P., Kępińska-Kasprzak M., Meyer N., Mueller S., Stokłosa D., Wójtowicz W., Jaskulska J., 2014. Automatic Monitoring as a Tool for Collection of Information on Fitophenological Cycle”. [W:] Bubak M., Kitowski J., Wiatr K. (Eds.) eScience on Distributed Computing Infrastructure. Achievements of PLGrid Plus Domain-Specific Services and Tools. Springer, Cham: 335-350.

 

Wójtowicz W., 2014. Anthericum liliago L. Pajęcznica liliowata. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk, Kraków: 584-586. (in polish only)

 

Borysiak J., Grabowska B., Kubala T., 2013. Conservation of vegetation cover in the Głuszec stream valley in Poznań (Poland) in the agri-environmental program. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 17: 111-130. link (in polish only)

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Wiland-Szymańska J., 2013. Active ex situ protection and reestablishment of Dianthus gratianopolitanus Vill. in the “Goździk siny w Grzybnie” reserve (Wielkopolska Province). Biodiversity Research and Conservation, 32: 53-56. link

 

Łukasiewicz Sz., 2013. Hazards of excessive use of bark mulch in green areas. Ecological Questions, 18: 59 - 62. link

 

Surmacki A., Rosin Z., Ożarowska-Nowicka A., 2013. Color polymorphism in a land snail Cepaea nemoralis (Pulmonata: Helicidae) as viewed by potential avian predators. Naturwissenschaften, 100 (6): 533-540. link

 

Łukasiewicz Sz., 2012. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. IV Zawartość mikroelementów: Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, B oraz Na, Pb i Cd. Wskaźnik zasolenia EC. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 3 (A63): 49-75. PDF (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., 2012. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. III Zawartość makroelementów: N, P, K, S, Ca i Mg. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 3 (A63): 7-47. PDF (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., Oleksyn J., 2012. Rekompensujący wpływ wolnej, nieutwardzonej powierzchni gleby wokół drzew na ich rozwój, w warunkach środowiska miejskiego na przykładzie kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. Badania Fizjograficzne, Seria B - Botanika, 3 (B61): 155-165. PDF (in polish only)

 

Sparks T. H., Mizera T., Wójtowicz W., Tryjanowski P., 2012. Synchrony in the phenology of a culturally iconic spring flower. International Journal of Biometeorology, 56 (2): 407-409. link

 

Borysiak A., Borysiak J., Dreszer S., Dreszer W., 2011. Koncepcja rewaloryzacji naturalistycznego parku w Granowie w województwie wielkopolskim. Badania Fizjograficzne, Seria B - Botanika, 2 (B60): 7-32. PDF (in polish only)

 

Borysiak A., Borysiak J., Markiewicz J., 2011. Naturalistyczny park w Ciążeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 2 (B60): 33-60. PDF (in polish only)

 

Czapla M., Kazimierczak-Grygiel E., 2011. Strategie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Neodidagmata 31/32: 137-148. (in polish only)

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2011. Odzwierciedlenie zmian klimatycznych w przebiegu fenologicznych pór roku w Poznaniu w latach 1958-2009 (Effects of climate changes on phenological seasons in Poznań in 1958-2009). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio B, 66(1): 103-114. link

 

Jerzak E., 2011. Rekordowe majowe przymrozki w 2011 r. i ich wpływ na drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Rocznik Dendrologiczny, 59: 37-61. link (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., 2011. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. I Struktura fizyczna gruntu. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 2 (A62): 87-103. PDF (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., 2011. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. II Zawartość substancji organicznej w podłożu. Odczyn gleby. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 2 (A62): 105-114. PDF (in polish only)

 

Łukaszewicz Sz., 2011. The development of trees and bushes planted at the municipal waste dump. [W:] Skibniewska K. A. (ed.) Some aspects of environmental impact of waste dumps. Contemporary problems of management and environmental protection, No 9. University of Warmia and Mazury in Olszyn, Faculty of Environmental Management and Agriculture, Olsztyn: 59-70. PDF  

 

Sparks T. H., Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., Tryjanowski P., 2011. Phenological changes and reduced seasonal synchrony in western Poland. International Journal of  Biometeorology, 55: 447-453. link

 

 

 

  Books, book chapters  

  Books, book chapters  

  Books, book chapters  

 

Adamski Z., Chudzińska E., Konwerski Sz., Krzesłowska M., Wiland-Szymańska J., 2017. Zonguldak nature – impressions from the visit of the scientists from the A. Mickiewicz University in Poznan, Poland. [W:] Büyükgüzel K., Kaplan A., Alan Ş. (ed.) Zonguldak ekosistemi. T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi Yayinlari, 13: 345-350.  link

 

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 2015. Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań. (in polish only)

 

Grabowska B., Kubala T., 2012. Encyklopedia bylin. Tom 2 K-Z. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań. (in polish only)

 

Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Pieńkowski D., 2012. The strategy  towards the implementation of global strategy of plant conservation (Target 8 and 14) in Adama Mickiewicz University Botanical Garden. [W:] Pieńkowski D., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Wiland-Szymańska J. (red.) Sustainable development. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Poznań: 219-239.

 

Pieńkowski D., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Wiland-Szymańska J. (Red.), 2012. Sustainable development: Theory – Practice - Education. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Poznań - Białystok.

 

Grabowska B., Kubala T., 2011. Encyklopedia bylin. Tom 1 A-J. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań. (in polish only)

 

Grabowska B., Kubala T., 2011. Piwonie. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań. (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., 2011. Drzewa i krzewy polecane do obsadzeń ulicznych w miastach (ze szczególnym uwzględnieniem środkowozachodniej Polski). [W:] Drozdek M.E. (red. nauk.). Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk: 318-330. PDF (in polish only)

 

 

 

  Popular science and other publications  

  Popular science and other publications  

  Popular science and other publications  

 

Balaštikowá A., Kebert T., Lorencová K., Novozámská E., Prokopová L., Skružná J., Vilhumová I., Danielsson K., Ekvall H., Larsson E.-L., Otto K., Kolasińska A., Lubkowska R., Markiewicz J., Gál-Bélteki A., Radvánszky A., Szendi Z., Zsigmond V., 2019. Botanical Garden: Come in! Visitors with Special Needs in Botanical Gardens: Methodology. Prague Botanical Garden.

 

Szymkowiak L., Grabowska A., Krawiec A., Rogula M., Sokołowka J., Trzebny A., Kazimierczak-Grygiel E., Wojciechowicz M.K., 2019. Preliminary stadies on the micropropagation of Dionaea muscipula. V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. 8-13.04.2019. Poznań.

 

Kolasińska A., Kalinowska M., 2018. Ogród różnorodności: Przyroda - Nauka - Kultura (Garden of Diversity. Nature-Science-Culture. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 

 

Wiland-Szymańska J., 2016. Herbarz Elizabeth Blackwell - miłość, rośliny i sztuka. Winieta: Pismo Biblioteki Raczyńskich, 2 (72): 4-5. PDF (in polish only)

 

Kolasińska A., Jaskulska J., 2015. Peatbog and wet meadow in a micro-scale in the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. [W:] Eurogard VII European Botanic Garden in the Decade on Biodiversity Challenges and responsibilities in the countdown towards 2020: 116.

 

Latowski K., Kalinowska M., 2015. Jeszcze o drodze życiowej i twórczym dorobku Adama Wodziczki. Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, 17: 73-100. (in polish only)

 

Jerzak E., 2014. Irgi w pionie i w poziomie. Działkowiec, 10: 17-19. (in polish only)

 

Ławniczak G., 2014. Analiza przestrzenno-historyczna założenia pałacowo-parkowego w Żydowie gm. Rokietnica, pow. poznański. Wartości zabytkowe rewaloryzowanego obiektu uzasadnieniem wniosku o sporządzenie planu przestrzennego miejscowości. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, 10 (4): 48-62. (in polish only)

 

Grabowska B., Kubala T., 2012. Genus Polypodium L. and Polypodium vulgare L. complex in the collections of Polish botanical gardens [W:] Szczęśniak E. Gola E. (red) Genus Polypodium L. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław: 123-130.

 

Jerzak E., Szmit B. J., 2012. Polskie odmiany: Dąb szypułkowy ‘Posnania’ (Jerzak 1998). Szkółkarstwo, 1: 46. (in polish only)

 

Kubala T., 2012. Storczyki ogrodowe. Świat storczyków: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków, 1: 45-50. (in polish only)

 

Łukasiewicz Sz., 2012. Stosowanie kory na terenach zieleni. Zieleń Miejska, 5: 36-37. (in polish only)

 

Łukasiewicz A., 2011. Kryteria przydatności roślin dla celów okrywowych. [W:] Drozdek M. E. (red. nauk.) Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów - Kalsk: 91-100. (in polish only)

 

 

 

  Publications about the AMU Botanical Garden  

  Publications about the AMU Botanical Garden  

  Publications about the AMU Botanical Garden  

 

 

Górska-Zabielska M., 2015. Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny. Przegląd geologiczny, 63 (8): 455-463. PDF (in polish only)

 

Górska-Zabielska M., 2013. Geowalory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Badania Fizjograficzne. Seria A - Geografia Fizyczna, 64: 51-65. PDF (in polish only)