2021

THE LIST OF THE AMU BOTANICAL GARDEN EMPLOYEE'S PUBLICATIONS

IN THE YEARS 2011 - 2020

 

 

 

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

  Publications in the peer-reviewed journals, chapters in the monographs  

 

Wiland-Szymańska J., 2021. Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [W:] Przyszczypkowski K., Cytlak I. (red. nauk.). Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań:  305-317.