Exhibition

 

The exhibition for all senses “Never Alone - The Secrets of Symbiosis”  is one of the effects of the Erasmus+ project  called “Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!” and it was created as a result of cooperation of four partner organizations. It was presented to the public for the first time at the Prague Botanical Garden in October and November 2018 (photos). The visitors had the opportunity to discover the secrets of symbiosis not only by means of the sense of sight and hearing, but also touch, smell and taste.

The exhibition will be also held in the Education Hall of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in June 2019. During the conference, the employees of the Prague Botanical Garden will show our guests around the exhibition. They will also share their experiences in  preparing exhibitions, which  bring the visitors with special needs closer to nature. The Garden in Prague has been organizing such exhibitions since 1996. We encourage the participants of the conference to take part in the workshop Never Alone - The Secrets of Symbiosis. The exhibition for all senses. The number of participants is limited.

Wystawa wszystkich zmysłów „Nie jesteś sam - sekrety symbiozy” Never Alone - The Secrets of Symbiosis  jest jednym z efektów projektu Erasmus+ „Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!” i powstała w wyniku współpracy czterech organizacji partnerskich. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Praskim Ogrodzie Botanicznym w październiku i listopadzie 2018 (zdjęcia). Zwiedzający mogli odkrywać sekrety symbiozy używając nie tylko zmysłu wzroku i słuchu, ale także dotyku, węchu i smaku.

Wystawę będzie można zobaczyć również w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM w czerwcu 2019. Podczas konferencji po ekspozycji oprowadzą między innymi pracownicy Praskiego Ogrodu Botanicznego. Podzielą się swoimi doświadczeniami w przygotowaniu wystaw przybliżających świat przyrody zwiedzającym o szczególnych potrzebach, które Ogród w Pradze organizuje od roku 1996. Uczestników konferencji zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Never Alone - The Secrets of Symbiosis. The exhibition for all senses. Liczba miejsc ograniczona