Contact

Education Centre

 

Natalia Hałas
Joanna Markiewicz

Mateusz Sowelo

 

+48 61 829 20 03

+48 61 829 20 27

botanedu@amu.edu.pl

 

Botanical Garden

of the Adam Mickiewicz University in Poznań

Dąbrowskiego 165

60 - 594 Poznań