additional tour

Additional session in the Kórnik Arboretum

 

Dear Participants,

We would like to invite you to take part in an additional sightseeing programme – a visit in the Kórnik Arboretum on 10th June 2019. It is free of charge, but the number of places is limited.

 

See the programme below:

 

19:00-20:00 – a transfer to the Kórnik Arboretum (a meal on the bus)

20:00-21:30 – a guided tour of the Kórnik Arboretum

21:30-22:15 – a transfer to Plac Adama Mickiewicza in Poznan

 

To sign up please send your full name to: kerber@man.poznan.pl

 

 

Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences and the Poznan University of Life Sciences, Faculty of Forestry are the organizers of the session in Kórnik. For any questions please contact Katarzyna Broniewska via e-mail: kerber@man.poznan.pl or phone: 0048 533 343 315.

 

 

The Kórnik Arboretum is located about 20 kilometres (13 mi) south-east of the city of Poznan. It is a part of the Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences. The garden is a rich collection of trees and shrubs originating from various parts of the northern temperate zone. Particularly numerous are species representing the woody flora of East Asia (Japan, Korea and China) and North America. The collection also includes trees and shrubs from the mountains of Central Asia and the Caucasus. The number of taxa of woody plants in the Arboretum amounts now to about 3000 on 46 hectares.

 

The Arboretum was created in 1826 in the park near The Kórnik Castle by its owner, Count Tytus Działyński, and later enriched with new species and varieties by his heirs, his son Jan Kanty Działyński and grandson Władysław Zamoyski.

 

Since June 2011 the Castle, the Arboretum and the church in Kórnik have been on the list of Historic Monuments in Poland.

 

 

Dodatkowa sesja terenowa w Kórnickim Arboretum

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w dodatkowej sesji terenowej w Arboretum Kórnickim Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w dniu 10 czerwca 2019 r. Spotykamy się po zwiedzaniu Ogrodu Botanicznego UAM, następnie autobusem przejeżdżamy do Kórnika. W trakcie przejazdu przewidziany jest posiłek. Udział w sesji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Poniżej program:

19:00-20:00 – przejazd autobusem do Kórnika (posiłek w trakcie przejazdu)

20:00-21:30 – zwiedzanie Kórnickiego Arboretum

21:30-22:15 – powrót do Poznania (Plac Adama Mickiewicza)

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kerber@man.poznan.pl

 

 

Organizatorem dodatkowej sesji terenowej w Kórniku jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku we współpracy Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W razie pytań prosimy kontaktować się z Katarzyną Broniewską pod adresem: kerber@man.poznan.pl lub numerem: 533 343 315.

 

 

Kórnickie Arboretum położone jest około 20 kilometrów na południowy wschód od Poznania. Jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk i stanowi bogatą kolekcję drzew i krzewów pochodzących z umiarkowanej strefy półkuli północnej. Szczególnie liczne gatunki reprezentują flory drzewiaste wschodniej Azji (Japonia, Korea, Chiny) i Ameryki Północnej. W kolekcjach rosną także gatunki drzew i krzewów pochodzących z górskich obszarów Azji Środkowej i Kaukazu. Liczba taksonów w kolekcjach arboretum wynosi obecnie około 3000, a obszar obejmuje 46 hektarów.

 

Arboretum założone zostało w 1826 roku przez Tytusa Działyńskiego, właściciela Kórnika, na terenie parku przylegającego do Zamku. Kolejni spadkobiercy kórnickich włości, Jan Kanty Działyński oraz Władysław Zamoyski, rozbudowywali ogród wzbogacając go o nowe gatunki i odmiany.

 

Od czerwca 2011 roku Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym został uznany za Pomnik Historii.

 

Więcej informacji o Arboretum